Odejście najbliższej osoby to moment, na który nikt nigdy nie będzie przygotowany. Pragniemy wyjaśnić Państwu wszelkie formalności poprzez zamieszczenie poniższych porad.

Jak postąpić w przypadku śmierci bliskiej osoby:

  • Jeśli zgon nastąpił w domu powinni Państwo wezwać pogotowie lub lekarza pierwszego kontaktu, który stwierdzi i wystawi kartę zgonu.

  • Rodzina sama wzywa wybrany zakład pogrzebowy oraz zaleca odbiór osoby zmarłej i przewóz do chłodni.

  • Jeśli zgon nie nastąpił w domu, lecz w szpitalu lub hospicjum, kartę zgonu wystawia dana placówka zdrowia. Jeżeli jednak zgon nastąpił poza szpitalem należy skontaktować sie z zakładem pogrzebowym w celu przewozu ciała do chłodni.

  • Następnie powinni Państwo udać się do wybranego zakładu pogrzebowego w celu załatwienia wszelkich formalności.